وجود روسیه آمریکا تحقیقات تلویزیون

وجود: روسیه آمریکا تحقیقات تلویزیون دونالد ترامپ ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت تورم تیرماه کم کردن یافت / مرکز آمار ایران

مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: قیمت تورم نقطه به نقطه تیر ماه 1396 به 8.9 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (9.4) 0.5 واحد درصد کم کردن یافته است. 

قیمت تورم تیرماه کم کردن یافت / مرکز آمار ایران

مرکز آمار ایران: قیمت تورم تیرماه کم کردن یافت

عبارات مهم : ایران

مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: قیمت تورم نقطه به نقطه تیر ماه 1396 به 8.9 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (9.4) 0.5 واحد درصد کم کردن یافته هست.

به گزارش ایرنا از خلاصه نتیجه های بدست آمده از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در تیر ماه سال 1396 براساس سال پایه 100=1390 که از سوی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران انتشار یافته، شاخص کل در تیر ماه سال 1396 عدد 248.2 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد زیاد کردن داشته است.

قیمت تورم تیرماه کم کردن یافت / مرکز آمار ایران

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.6 درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماه 1396 (7.4 درصد)، 0.2 واحد درصد زیاد کردن یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در تیر ماه به رقم303.1 رسید که نسبت به ماه قبل (خرداد) 1.2 درصد زیاد کردن داشته است.

مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: قیمت تورم نقطه به نقطه تیر ماه 1396 به 8.9 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (9.4) 0.5 واحد درصد کم کردن یافته است. 

شاخص گروه عمده ‘خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ‘ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تیر 1395) 13.5 درصد زیاد کردن نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1396 (10.4 درصد)،0.6 واحد درصد زیاد کردن یافته است.

شاخص گروه مهم «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی (اردیبهشت) به عدد 301.3 رسید که نسبت به ماه قبل (خرداد )1.2 درصد زیاد کردن نشان می دهد. شاخص گروه مهم «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل (خرداد 1395) 13.9 درصد زیاد کردن نشان می دهد و قیمت تورم دوازده ماهه این گروه11.1 درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در تیر ماه 1396 به رقم229.3 رسید که نسبت به ماه قبل (خرداد ماه) 1.3 درصد زیاد کردن داشته است.

قیمت تورم تیرماه کم کردن یافت / مرکز آمار ایران

میزان زیاد کردن شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل (تیر 1395) 6.2 درصد بوده است و قیمت تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1396 (6.2 درصد)، تغییری نداشته است.

واژه های کلیدی: ایران | خوراکی | خوراکی | خوراکی ها | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs