وجود روسیه آمریکا تحقیقات تلویزیون

وجود: روسیه آمریکا تحقیقات تلویزیون دونالد ترامپ ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کدام خانه‌ها بیشترین فروش را دارند؟

درشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران طی شهریورماه امسال بیشترین فروش خانه‌ها مربوط به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع با سهم ۱۴.۸ درصد از کل معاملات بوده است. 

کدام خانه‌ها بیشترین فروش را دارند؟

کدام منزل ها بیشترین فروش را دارند؟

عبارات مهم : میلیون

درشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران طی شهریورماه امسال بیشترین فروش منزل ها مربوط به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع با سهم ۱۴.۸ درصد از کل معاملات بوده هست.

به گزارش ایسنا، در شهریورماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است بر حسب زیربنای هر واحد مسکونی نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده است در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۴.۸ درصد تخصیص داده شده است داشته هست. واحدهای دارای زیربنای ۷۰ تا ۸۰ و ۵۰ تا ۶۰ متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۳.۴ و ۱۲.۷ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.

کدام خانه‌ها بیشترین فروش را دارند؟

در مجموع در شهریورماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۰.۴ درصد از معاملات انجام شده است را به خود تخصیص داده شده است دادند.

هم چنین در شهریورماه ۱۳۹۶ واحدهای مسکونی دارای دامنه قیمتی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با تخصیص داده شده است سهم ۱۱.۴ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده است را به خود تخصیص داده شده است داده اند. واحدهای دارای ارزش ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان نیز هرکدام با تخصیص داده شده است ۱۰.۹ و ۹.۸ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه حدود ۴۳.۷ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان تخصیص داده شده است داشته است.

درشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران طی شهریورماه امسال بیشترین فروش خانه‌ها مربوط به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع با سهم ۱۴.۸ درصد از کل معاملات بوده است. 

از نظر عمر بنا نیز بررسی توزیع واحدهای مسکونی معامله شده است حاکی از آن است که در شهریورماه واحدهای ۵ سال ساخت با سهم ۴۷.۵ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده است در پایتخت کشور عزیزمان ایران را به خود تخصیص داده شده است داده اند. سهم مذکور در مقایسه با شهریورماه سال قبل ۳.۹ درصد کم کردن یافته و در برابر به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است است.

واژه های کلیدی: میلیون | شهریورماه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

کدام خانه‌ها بیشترین فروش را دارند؟

کدام خانه‌ها بیشترین فروش را دارند؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs